• darkblurbg

DCF | Dutch Chiropractic Federation
https://www.dcfchiropractie.nl

Gonstead chiropractie
http://gonstead.com/gonstead-system/what-makes-us-so-special/

ICA | International Chiropractic Organization
https://www.chiropractic.org/about/

NUFFIC
https://www.nuffic.nl

Palmer College of Chiropractic
https://www.palmer.edu

SNRC |  Stichting Nationaal Register van Chiropractoren
            (Foundation National Register of Chiropractors)
https://registerchiropractor.nl

WBSN-Z | Wet op het gebruik van het BurgerServiceNummer in de Zorg
                  (Law on use of Personal Identifcation Number in Healthcare)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg

WGBZ |  Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
             (Law on Medical Treatment Agreement)
https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/tekst-wgbo
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007021/2006-02-01

WKKGZ |  Wet op Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg
                  (Law on Quality, Complaints and Disputes in Healthcare)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2018-08-01

Book an appointment

Contact

Amsterdam Chiropractie Centrum

Vondelstraat 11
1054 GC Amsterdam

contact@amsterdamchiropractiecentrum.com
+31 (0)20 622 82 69

Opening hours

Monday - Friday       8.30AM – 17.00PM
Saturday                     8.30AM – 12.00PM