• darkblurbg

DCF | Dutch Chiropractic Federation           
https://www.dcfchiropractie.nl

Gonstead chiropractie
http://gonstead.com/gonstead-system/what-makes-us-so-special/

ICA | International Chiropractic Organization
https://www.chiropractic.org/about/

NUFFIC
https://www.nuffic.nl

Palmer College of Chiropractic
https://www.palmer.edu

SNRC | Stichting Nationaal Register van Chiropractoren
https://registerchiropractor.nl

WBSN-Z | Wet op het gebruik van het BurgerServiceNummer in de Zorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg

WGBO |  Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/tekst-wgbo
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007021/2006-02-01

WKKGZ |  Wet op Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2018-08-01

Afspraak maken

Contact

Amsterdam Chiropractie Centrum

Vondelstraat 11
1054 GC Amsterdam

contact@amsterdamchiropractiecentrum.com
+31 (0)20 622 82 69

Openingstijden

maandag - vrijdag    8.30 – 17.00
zaterdag                      8.30 – 12.00