• darkblurbg

Chiropractie is in essentie een manuele techniek.

Het woord ‘chiropractie’ komt van de Griekse woorden ‘cheiros’ wat ‘handmatig’ betekent en van ‘praktikos’ wat verband houdt met ‘doen’, in het kort: ‘doen met de hand’.

Chiropractie is gericht op het verminderen of opheffen van een ‘subluxatie’ (gedeeltelijke ontwrichting) van de wervels of op het weer in lijn brengen van de wervels in de normale positie. Een afwijkende stand van de wervels kan gevolgen hebben voor de werking van het zenuwstelsel en een variatie aan klachten veroorzaken.
Anamnese, onderzoek en adviezen van een chiropractor vinden hun basis in gedegen studie en kennis. Die worden gecombineerd met veel hands-on ervaring voor gezondheidsproblemen die verband houden met de wervelkolom.

De chiropractor zal u vragen stellen over uw gezondheidsgeschiedenis (anamnese), leefstijl en uw specifieke symptomen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek en de diagnose.
De chiropractor geeft u zijn advies. Als uw probleem binnen het terrein van de chiropractie valt, zal hij u een behandelplan voorstellen. Als u daarmee akkoord gaat, kan de eerste behandeling meteen plaatsvinden.
De chiropractor maakt aantekeningen over zijn bevindingen en de behandeling in uw patiëntendossier.

Als uw informatie en zijn bevindingen daar aanleiding toe geven, kan de chiropractor u verwijzen naar uw huisarts of naar DC klinieken (in de buurt van ACC) voor nader onderzoek zoals het maken van röntgenfoto’s of een MRI-scan.

Gewoonlijk zijn er drie fasen in de chiropractische zorg:

  • VERLICHTING
    verminderen of opheffen van de aanvankelijke symptomen
  • CORRECTIE
    stabiliseren en corrigeren, het monitoren van de wervelkolom tijdens het proces van herstel en herwinnen van kracht en flexibiliteit
  • CONTROLE
    preventieve zorg verlenen met periodieke check-ups van de wervelkolom en, indien nodig, behandeling om te voorkomen dat klachten terugkeren en om te zorgen dat het best haalbare niveau van herstel blijvend behaald wordt

Het is lastig om te voorspellen hoe snel u resultaten zult merken van de behandeling. Dat kan meteen zijn, maar het kan ook wat langer duren. Dit hangt af van de soort klacht die u heeft, hoe ernstig die is, hoe lang die al bestaat en van uw algemene fysieke conditie, lichaamshouding en leefstijl.

Chiropractoren passen diverse manuele technieken toe en gebruiken specifieke gereedschappen om de wervelkolom correct uit te lijnen.
Bij het ACC zijn beide chiropractoren gespecialiseerd in de Gonstead-techniek.
Deze methode gebruikt specifieke gereedschappen en technieken om afwijkingen in de positie van de wervels - subluxaties - heel precies, per wervel, te bepalen en de wervels terug in de juiste lijn te brengen.
Meer informatie hierover op: http://gonstead.com/gonstead-system/what-makes-us-so-special/

Goed om te weten:
In Nederland wordt een chiropractor ook wel ‘kraker’ genoemd.
Tijdens de behandeling kunt u inderdaad soms een ‘krak’ horen. Veel mensen denken dat dit geluid van de botten komt. Dat is niet juist. Het krakende geluid wordt veroorzaakt door stikstofgas dat ontsnapt aan de flexibele schijven tussen de wervels. Er doet zich een vacuüm effect voor als deze ruimten tussen de wervels groter worden. Dit is vergelijkbaar met het geluid dat u hoort als u een vacuüm jampot opendraait. De botten kraken dus niet!

Afspraak maken

Contact

Amsterdam Chiropractie Centrum

Vondelstraat 11
1054 GC Amsterdam

contact@amsterdamchiropractiecentrum.com
+31 (0)20 622 82 69

Openingstijden

maandag - vrijdag    8.30 – 17.00
zaterdag                      8.30 – 12.00